Pixelmator je dostupný a šikovný nástroj, který pro většinu domácích uživatelů bez problémů nahradí Adobe Photoshop. To samozřejmě neznamená, že by nenabízel kvalitní nástroje pro úpravu. Dnes si ukážeme práci s křivkami.

JAK SE POUŽÍVAJÍ KŘIVKY

Křivky je jeden z universálních nástrojů pro úpravy fotografií. Podobně jako práce s histogramem umožňují měnit jas, kontrast i barevnost fotografie. Záleží pouze na kreativitě uživatele. Myšlenka křivek je velice jednoduchá. Jde vlastně o graf, kde na ose X je jas původní fotografie a na ose Y výsledný jas po úpravě. Diagonální přímka znamená, že fotografie se nemění. Pokud křivku prohneme, tak fotografie ztmavne či zesvětlá. Esovitý tvar zvyšuje či snižuje kontrast. Zúžení křivky umožňuje práci s přepaly a podpaly. A v neposlední řadě, pokud se přepnete z jasového zobrazení do jednotlivých barevných kanálů (červená, zelená, modrá), můžete měnit i barevnost snímku.

KŘIVKY V PIXELMATORU

Pokud chcete použít křivky v Pixelmatoru, budete potřebovat paletku Effects, kterou si můžete zobrazit pomocí menu View – Show Effects či klávesové zkratky CMD+3. Na této paletce si vyberte skupinu úprav Color Adjustments, která obsahuje nástroje pro práci s jasem, kontrastem a barvami. Pak už stačí jen poklikat na Curves nebo je myší přetáhnout na obrázek.

Funkce křivek – Curves má v horní části přepínač mezi změnami jasu (RGB) a jednotlivými barevnými kanály (Red, Green, Blue). když zvolíte co chcete upravovat, stačí vzít myší za křivku a posunout. Každé kliknutí na křivku vytváří uzlové body.

Kdyby se úprava nepovedla, je v levém dolním rohu ikona funkce Zpět.

Nasycení modré barvy

Zvýšení kontrastu

ZÁVĚR

Při používání všech funkcí Pixelmatoru nezapomeňte na to, že úpravy nejsou nedestruktivní. Každá změna znamená zásah do dat a jedinou cestou zpět je historie. Proto je dobré si na začátku rozmyslet pořadí a množství úprav.

Chcete se dozvědět o Pixelmatoru víc? Přijďte na naše kurzy Pixelmator pro začátečníky a Pixelmator: Workshop kreativních úprav.